Колектив

Наставни кадар

Редни број Име и презиме Врста стручне спреме
1 Драгиша Нешковић Професор српског језика
2 Жарко Перовић Професор физичког васпитања
3 Милорад Панић Наставник физике
4 Милица Грбић Професор хемије
5 Марија Пауновић Професор ликовне културе
6 Радомир Лечић Професор техничког и информатичког образовања
7 Нина Јосиповић Професор музичке културе
8 Марко Урошевић Професор енглеског језика
9 Зорица Коцић Професор разредне наставе
10 Јадранка Милинковић Професор биологије
11 Бранка Трнавац Наставник руског језика
12 Милан Радевић Професор математике
13 Верица Миливојевић Трајковић Професор разредне наставе
14 Слађана Вилотијевић Професор географије
15 Снежана Југовић Наставник разредне наставе
16 Мирјана Миловановић Наставник разредне наставе
17 Љиљана Иванковић Професор информатике
18 Милан Поповић Вероучитељ
19 Никола Миновић Професор историје

Ваннаставни кадар

Редни број Име и презиме Врста стручне спреме
1 Весна Дишић Величић Директор школе
2 Горана Капларевић Педагог (породиљско одсуство)
3 Љиљана Пејовић Секретар
4 Биљана Миловановић Шеф рачуноводства
5 Горица Дачовић Помоћни радник (боловање)
6 Стојана Јевремовић Помоћни радник
7 Љиљана Ђокић Куварица
8 Л Л Домар
9 Јелена Дрманац психолог
10 Маријана Николић педагог