Колектив

Наставни кадар

Редни број Име и презиме Врста стручне спреме
1 Драгиша Нешковић Професор српског језика
2 Жарко Перовић Професор физичког васпитања
3 Милан Бабић Наставник физике
4 Милица Грбић Професор хемије
5 Момчило Пауновић Професор ликовне културе
6 Радомир Лечић Професор техничког и информатичког образовања
7 Анђела Лекић Професор музичке културе
8 Марко Урошевић Професор енглеског језика
9 Зорица Коцић Професор разредне наставе
10 Јадранка Милинковић Професор биологије
11 Бранка Трнавац Наставник руског језика
12 Милан Радевић Професор математике
13 Верица Миливојевић Трајковић Професор разредне наставе
14 Слађана Вилотијевић Професор географије
15 Снежана Југовић Наставник разредне наставе
16 Мирјана Миловановић Наставник разредне наставе
17 Љиљана Иванковић Професор информатике
18 Радица Чанић Вероучитељ
19 Никола Миновић Професор историје

Ваннаставни кадар

Редни број Име и презиме Врста стручне спреме
1 Весна Дишић Величић Директор школе
2 Горана Капларевић Педагог (породиљско одсуство)
3 Љиљана Пејовић Секретар
4 Јелена Нешковић Шеф рачуноводства
5 Горица Дачовић Помоћни радник
6 Стојана Јевремовић Помоћни радник
7 Љиљана Ђокић Куварица
8 Лазар Лечић Домар
9 Јелена Дрманац психолог (породиљско одсуство)
10 Дејана Кићановић психолог
11 Сузана Златановић педагог